نام متخصص مورد نظر خود را جستجو کنید

دکتر-نرگس-قربانی-(مشاوره-تلفنی)

نرگس قربانی
کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی  – مشاوره خانواده – مشاوره ازدواج

n2

دکتر کورش بنی هاشمیان
مشاوره پیش از ازدواج -درمان وسواس و اضطراب

n3

فاطمه عادل مند
درمان افسردگی -درمان اضطراب -درمان اختلالات رفتاری

لعیا بشاش

لعیا بشاش
دکترای روانشناسی- مشاوره فردی- مشاوره شخصیت  -مشاوره ازدواج

دکتر-نرگس-صادقی

نرگس صادقی
کارشناسی ارشد روانشناسی – مشاوره خانواده

doctor-0

دکتر منا قریشی
مشاوره فردی-مشاوره خانواده-زوج درمانگر

سعید زارعی

سعید زارعی
مشاوره تخصصی شغلی و تحصیلی -مشاوره خانواده

پریچهر اشرف

پریچهر اشرف
مشاوره فردی-روان درمانی-مشاوره نوجوان-مشاوره خانواده

دکتر-مهدی-ترکمن

دکتر مهدی ترکمن ملایری

دکترای روانشناسی – مشاوره فردی – مشاوره خانواده

دکتر-زهرا-رفیعی

زهرا رفیعی

مشاوره ازدواج- خانواده درمانی – مشاوره کودک و نوجوان

دکتر-شهرام-حاجی-رضایی

شهرام حاجی رضایی

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی

دکتر-الهام-فربود-قلاتی

الهام فربود قلاتی

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی

دکتر-عفت-السادات-هاشمی-قلاتی

عفت السادات هاشمی

درمان اختلالات افسردگی – استرس- مشاوره فردی

دکتر-لیلا-خسروی (1)

لیلا خسروی

کارشناسی ارشد روانشناسی – مشاوره خانواده – مشاوره ازدواج

دکتر شهرزاد حاجی محمد کاظمی

دکتر شهرزد حاجی محمد کاظمی

دکترای روانشناسی – مشاوره فردی – مشاوره خانواده

دکتر-کامران-عرب

کامران عرب

کارشناس ارشد روانشناسی – مشاوره فردی