دکتر اسماعیل سلطانی

دکتر اسماعیل سلطانی
آدرس مطب:
شیراز – ابتدای بلوار چمران – بیمارستان حافظ – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – گروه روان پزشکی
تلفن مطب:
۰۷۱-۳۲۳۰۵۴۱۰-۹
هزینه مشاوره:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


مشاوره فردیخدمات مطب

--------------------------------------------------------

مشاوره فردی


سوابق

--------------------------------------------------------

دکترای تخصصی (PhD) روانشناسی بالینی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


عناوین و عضویت در انجمن ها

--------------------------------------------------------