مژگان فرهادیان

مژگان فرهادیان
آدرس مطب:
شیراز، سینما سعدی، روبه روی کوچه 6، ساختمان مارلیک، طبقه 4، مرکز مشاوره رویش
تلفن مطب:
07132336249 ، 09931385580
هزینه مشاوره:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


شاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانواده درمانی، مشاوره طلاق، مشاوره فردی، مشاوره نوجوان، فرزندپروری، مشاوره تحصیلی


خدمات مطب

--------------------------------------------------------

کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره خانواده مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانواده درمانی، مشاوره طلاق، مشاوره فردی، مشاوره نوجوان، فرزندپروری، مشاوره تحصیلی و شغلیبرگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، اجرا و تفسیر تست های شخصیت شناسیعضو انجمن مشاوره ایرانگذراندن کارگاه ها و دوره های آموزشی:کارگاه آموزشی جامع تربیت مشاور ازدواج و خانواده : 1. کارگاه آموزشی پیش از ازدواج 2. کارگاه آموزشی زوج درمانی و حل تعارضات زناشویی 3. کارگاه آموزشی خانواده درمانی 4. کارگاه آموزشی بهبود روابط بین فردی 5. کارگاه آموزشی مداخله در خیانت 6. کارگاه آموزشی مداخله در زوج درمانی و طلاق 7.کارگاه آموزشی تفسیر تست های شخصیت شناسی


سوابق

--------------------------------------------------------

کارشناس ارشد روانشناسی


عناوین و عضویت در انجمن ها

--------------------------------------------------------

کد نظام پزشکی ر-22547