لیلا قانعی فرد

لیلا قانعی فرد
آدرس مطب:
شیراز، معالی اباد.
تلفن مطب:
۰۹۳۰۰۸۱۹۴۵۸
هزینه مشاوره حضوری:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


زوج درمانی – مشاوره جنسی – مشاوره پیش از ازدواج و عشق


سوابق تحصیلی و حرفه ای

--------------------------------------------------------

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاوره جنسی

مشاوره پیش از ازدواج و عشق

ناظر مرکز تلفنی بهزیستی فارس

دارای کارت صلاحیت مشاوره از سازمان بهزیستی

کارشناس دفتر مشاوره سازمان بهزیستی

مدرس دانشگاه


عناوین و عضویت در انجمن ها

-----------------------------------------------

عضو انجمن روانشناسان ایران

عضو سازمان نظام روانشناسی