زهرا افراسبی

زهرا افراسبی
آدرس مطب:
شیراز، 20 متری سینما سعدی(هفت تیر)، جنب بیمارستان شفاء
تلفن مطب:
07132346644 ، 09021994763
هزینه مشاوره:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


مشاوره نوجوان / بالینی -درمان طرحواره -درمان CBT -درمان ACt


خدمات مطب

--------------------------------------------------------

مشاوره نوجوان / بالینی
-درمان طرحواره
-درمان CBT
-درمان ACt


سوابق

--------------------------------------------------------

کارشناس ارشد روانشناسی


عناوین و عضویت در انجمن ها

--------------------------------------------------------

کد نظام پزشکی 19184