راضیه شریف پور

راضیه شریف پور
آدرس مطب:
شیراز، چهار راه چنچنه، کوچه 10 نارون
تلفن مطب:
09301220699
هزینه مشاوره:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


زوج درمانی - مشاوره پیش از ازدواج - مشاوره طلاق -سکس تراپ


خدمات مطب

--------------------------------------------------------

زوج درمانی - مشاوره پیش از ازدواج - مشاوره طلاق -سکس تراپ


سوابق

--------------------------------------------------------

کارشناس ارشد روانشناسی


عناوین و عضویت در انجمن ها

--------------------------------------------------------

کد نظام پزشکی 30598