دکتر فریبا فرمانبر

دکتر فریبا فرمانبر
آدرس مطب:
شیراز، چهارراه چنچنه، کوچه 10 نارون، انتهای کوچه
تلفن مطب:
07132291556 ، 09172422422
هزینه مشاوره:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


مشاوره


خدمات مطب

--------------------------------------------------------


سوابق

--------------------------------------------------------

دکترای روانشناسی


عناوین و عضویت در انجمن ها

--------------------------------------------------------

کد نظام پزشکی 35511