دکتر زهرا یوسفیان

دکتر زهرا یوسفیان
آدرس مطب:
شیراز، خیابان ساحلی غربی
تلفن مطب:
07132254249
هزینه مشاوره:
تماس بگیرید

دریافت نوبت


مشاور فردي و خانواده ، زوج درمانگر ، مهارتهاي تغيير رفتار و سبك زندگي ، روان درماني در بيماريهاي مزمن


خدمات مطب

--------------------------------------------------------

مشاور فردي و خانواده ، زوج درمانگر ، مهارتهاي تغيير رفتار و سبك زندگي ، روان درماني در بيماريهاي مزمن


سوابق

--------------------------------------------------------

دکترای روانشناسی


عناوین و عضویت در انجمن ها

--------------------------------------------------------

کد نظام پزشکی 23401