یادگیری سریع همه 10 مشکل یا اختلال شخصیت (بخش اول از 2)

1397/09/03 16:00 | 0 بازدید

تقریبا همه بزرگان و دانشمندان روانشناسی بر این نکته هم عقیده اند که شناخت خود و شناخت ویژگی های مثبت و منفی شخصیت مان می تواند بر هر جزئی از زندگی ما تاثیر داشته باشد. برای اینکه در خصوص روانشناسی شخصیت و مشکلات شخصیتی به یک نظم درست برسید اختلالات شخصیتی اصلی را در 3 دسته و 10 عنوان در این مقاله و مقاله بعدی به شما خواهم آموخت تا از این به بعد به آسانی با دیدن علائمی از این اختلالات در خود یا دیگران بتوانید به فاصله ای که تا یک شخصیت سالم  وجود دارد پی ببرید.

لازم است بدانیم از دیدگاه علمی و روانشناسانه تا مشکل یا مشکلات شخصیتی در هر یک از ما وجود دارند و حل نشوند هییییچ یک از آموزش های موفقیت و انگیزشی چه در خصوص بهبود روابط عاطفی و چه در خصوص موفقیت کاری و مالی که در کتاب ها، ویدئو ها و همایش ها به ما ارائه می شوند نمی توانند در داشتن یک زندگی سالم و موفق به ما کمک کنند و فقط به عنوان مسکنی برای دادن یک احساس خوب کوتاه مدت عمل خواهند کرد و چه بسا ما را معتاد به خود بکنند بدون اینکه گامی به جلو برداشته باشیم.

3 دسته بندی بوجود آورنده شخصیت های مختلف

 شخصیت ما بر اساس رابطه و معاشرت ما با مردم (relationship and communication) تعریف می شود و بر همین اساس هم تبدیل به آن شخصیتی می شویم که الان هستیم. بنابراین شخصیتی که الان هستیم به نوعی در نتیجه رابطه و ارتباط ما با مردم است.

ما درشرایط عادی در مورد رابطه  با مردم سه وضعیت بوجود می آوریم که تیپ های شخصیتی مختلفی را پدید می آورد.
A-می خواهیم بامردم باشیم.
B-می خواهیم بی مردم باشیم.
C-می خواهیم برمردم باشیم.

بر این اساس شاهد 9 شخصیتی هستیم که از فرم های بالا پدید می آید.

A- شخصیت های با مردم : با مردم ها می خواهند خود را در کنار و همراه مردم ببینند که به طور معمول خودشان را به دو صورت نشان می دهند:
1- شخصیت مهربان(سالم): زمانی است که از رابطه با مردم لذت می برند و علاقمند به رابطه ای بر اساس لذت خودمان و لذت بردن طرف مقابل باشیم نکته مهم در ذهن آنها لذت دو طرفه است.
2- شخصیت وابسته و مهرطلب: زمانی که در عین حال که از رابطه با مردم رنج می برند اما همچنان به آن ادامه می دهد به این امید که در آینده لذتی در کار باشد. ویژگی عمده آنها این است که اغلب به خودشان اطمینان نداشته و تصمیم برای خود را به دیگران واگذار می کنند. سلطه پذیری، ترس از جدایی و وابستگی عاطفی و چسبندگی در روابط بین فردی از دیگر ویژگی های این دسته است

B- شخصیت های برمردم: آنها می خواهند در رابطه خود با دیگران تسلط و غلبه داشته باشند و از یک رابطه متعادل و هم سطح رنج می برند بر این اساس شخصیت هایی را شکل می دهند که غالب آنها را شخصیت برتری طلب می نامند و شامل شخصیت های زیر می شوند:
3- شخصیت ضد اجتماعی (
Antisocial): افرادی با ویژگی های شدید بی تفاوتی به هنجار ها، خود خواه، بی وجدان و ناتوان در تحمل ناکامی هستند
4- شخصیت خود شیفته (
Narcissistic): دائم ذهنشان مشغول افکار و رفتار خود بزرگ پندارانه است و فکر می کنند از همه مهمتر و بالاترند و دائم در مورد موفقیت های خود خیالبافی کرده و تاب و تحمل انتقاد را ندارند.
5- شخصیت نمایشی (
Histrionic ): آنها رفتاری متظاهرانه و پر رنگ و لعاب و اغواگرانه به قصد خوب جلوه کردن خود به  چشم دیگران دارند. رفتارشان پر است از ادا و اطوار های و مکث و تاکید های نمایشی.

C- شخصیت های بی مردم: این دسته از افراد کسانی هستند که در رابطه و ارتباط با مردم درگذشته دور و در کودکی یا در گذشته نزدیک  آسیب دیده اند و در نهایت به این نتیجه گیری رسیده اند که ارتباط با مردم درد آور ، رنج آور و آزار دهنده و اذیت کننده است. پس به نتیجه گیری هایی می رسند که شخصیت شان را بر اساس همین نتیجه گیری ها شکل می دهد:
6- شخصیت عزلت طلب یا دوری گزین: در ایران شعارشان این است، دلا خو کن به تنهایی ... که از تن ها بلا خیزد. این افراد دارای شخصیتی خجالتی، کمرو و فراری از جمع هستند. البته دلشان می خواهد معاشرت کنند و حتی تمایل فراروانی به همراهی با بقیه دارند اما تضمین های فراوان و غیر معمولی برای طرد نشدن و یا عدم انتقاد از همه می خواهند.

7- شخصیت سوء ظنی یا پارانوییدی: آنها با توجه به رنج و آزار گذشته شان نسبت به مردم شکاک و بی اعتماد هستند. پرخاشگری، حسادت شدید و حساسیت به محرک ها و جستجوی نشانه هایی برای یافتن فریب های دیگران از دیگر ویژگی های آنها است. اما همیشه متعصب بودن روی آنچه که فکر می کنند و ردِ کمک مردم بدلیل فریب دانستن یاریشان، کمک به تغییر این تیپ شخصیتی را با مشکل مواجه می کند.

8- شخصیت وسواسی جبری: شخصیت کمالگرا در این دسته قرار می گیرد آنها همیشه قصد دارند با نظم و ترتیب و تمیز و بی عیب و نقص انجام دادن کارها و یا اگر نتوانستند کار بی عیب و نقصی انجام دهند با بلاتصمیمی در ارتباطشان با دیگران، رابطه ای با مردم برقرار کنند که کسی نتواند آنها را سرزنش کند، انتقاد کند یا خرده ای بگیرد.

9- شخصیت اسکیزوئید: سبک زندگی آنها منزوی به همراه بی اشتیاقی عمیق در معاشرت با مردم است. در کل زمانی که در کنار دیگران هستند و در جمع حضور دارند به هیچ وجه احساس خوبی ندارند می خواهند به انزوای خود برگردند. تفاوتشان با عزلت طلب ها یا همان شخصیت دوری گزین در این است که دوری گزین ها علاقه به معاشرت دارند اما از طرد یا انتقاد و خرده گیر می ترسند اما شخصیت اسکیزوئیدی در کل بی اشتیاق به معاشرت و ارتباط با دیگران است.

10- شخصیت اسکیزوتایپی: ویژگی شخصیت شان به شکلی است که دارای افکار و رفتار خرافی و سحر انگیز و عقاید غیر عادی مثل قدرت های خاصی چون تله پاتی و یا پوشش و لباس های غیرعادی هستند به گونه ای که آنها از چشم مردم افرادی عجیب و غریب و غیر عادی به نظر می رسند در نتیجه ارتباطی مخدوش با مردم دارند و انزوا طلب بوده و دوستان نزدیکی جز اعضای خانواده نزدیک خود ندارند.

نکته: مسیری که هر یک از اختلالات شخصیتی طی می کند تا به شخصیت سالم برسد کاملا باهم متفاوت هستند و از این به بعد برای شناخت بیشتر و آموزش درمان هریک از اختلالات به صورت جداگانه خواهیم پرداخت. به همین دلیل در بخش نظرات براساس نظر هایی که می دهید یکی از شخصیت های بالا را آموزش می دهیم.


این مقاله برگرفته از وبسایت شخصیت - دکتر معین خلیلی می باشد