کاملترین لیست مشاوران شیراز


1 مرکز مشاوره روانشناسی بینش
شیراز بلوار زند روبروی بیمارستان سعدی کوچه 41 ساختمان پزشکان پارس طبقه 2
071-32360878
2 مرکز مشاور روانشناسی شکوفا
شیراز-معالی آباد-کوچه 1 شریعتی-ساختمان پارسا-واحد12
07136351132-09396277533
3 رویا طاهریان
شیراز.بولوارزند.ابتدای 20 متری سینما سعدی.بعد از فست فود شب چره.ساختمان شیراز نقش.طبقه 5.واحد2.مرکز مشاورسلامت
4 زهره حقیقی مقدم
شیراز.میدان احسان.ابتدای بهاران.مجتنع اداری آرین.طبقه7.واحد4.کلینیک تخصصی کودک و نوجوان
07136383492-93
5 فرشته باقری زاده
شیراز.خیابان هدایت غربی.ساختمان195
6 امیرعلی حضرتی
شیراز.دروازه کازرون.درمانگاه تخصصی بقیه الله
7 پروفسور حسن حق شناس
شیراز.خیابان اردیبهشت.بین هفت تیروفلسطین.کلینیک مهر
09170535505
8 صدف امامی خواه
شیراز.ابیوردی2.درمانگاه سهامی..شیراز.معالی آباد.درمانگاه آریا
07136356008
9 وحیده صلاح
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136277171-07136236777
10 مینا مهبد
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136277171-07136236778
11 علی راستی
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136236776
12 زهرا جعفری
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136277171-07136236780
13 نازنین هنرپروران
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136236775
14 دکتر مرضیه سلمان پور
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
15 حلیمه با صفت
شیراز.بولوارزند.رو به روی هتل پارس_نبش کوچه45_ساختمان پاسارگاد_طبقه پنجم
16 محمدعلی حسن شاهی
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
17 پریسا یوسفی
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
18 سامان کمری
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
19 دکترزینب صداقت
شیراز-میدان نمازی-ابتدای خیابان ملاصدرا-ساختمان عرفان-طبقه سوم-واحد9-موسسه غیر انتفاعی نگرش آسمانی
07132317442
20 سعید رحیمی خواه
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
21 زهرا آذری
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
22 لیلا بانشی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
23 پگاه پیران
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
24 دکتر سامره ولدان
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
25 دکتر بهاره زارع
شیراز-بولوارزند-سرصورتگر-ساختمان کیمیا-طبقه4-واحد6
07132305847
26 المیرا تارنگ
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
27 کیمیا خدابخشی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
28 دکتر حبیب الله هادیان فرد
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
29 دکتر جوادملازاده
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
30 مائده بمانی
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
31 دکتر شیوا برزو
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
32 سمیه جهان دوست
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
33 مژگان صارم پور
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
34 راحله فیاضی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
35 شهره آمالی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
36 دکتر علیرضا عظیم پور
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
37 دکترعلی اکبرگودزی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
38 دکتر معراج درخشان
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
39 زهرا حقیقی مقدم
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
40 دکتر سارا منفرد
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
41 محمد دلاور
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
42 مریم بن شمس
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
43 دکترساره بهزادی پور
شیراز-خیابان ملاصدرا-خیابان جمالی-ساختمان شیراز مهر-طبقه 4
07136472570
44 دکترمسعود حسین چاری
شیراز-بولوار نیایش-کوی7-پلاک 15-کلینیک مشاور طلوع زندگی
07136250038
45 زهرا جلالی نسب
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
46 ملیحه مولودی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
47 شکوفه سیمایی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
48 محمود شهامت
شیراز-خیابان ملاصدرا-خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاورراه زندگی
07132346043-4
49 دکترساراعلوی
شیراز-خیابان زند-رو به روی هتل پارس-کوچه47-ساختمان فیروزه-طبقه6-مرکز مشاوره وگن
07132358986
50 دکتر زهرا رحمان ستایش
شیراز-خیابان ملاصدرا-نبش خیابان زند-روبه روی کتابخانه-جنب گل فروشی رنگین کمان
07132317572
51 صمانه صفاییان
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
52 سمیه موسوی
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
53 فاطمه دوکوهی
شیراز-چهارراه ادبیات-بولوارگلستان-جنب داروخانه گلستان سابق-ساختمان فاخته-طبقه2-واحد3-مرکز مشاوروخدمات روانشناختی عمومی ستاره
07137315034
54 نصیر داستان
شیراز-چهارراه سرباز-نبش کوچه 2-درمانگاه مغز واعصاب فارس
07138304481
55 دکتر لیلا رشید بیگی
شیراز-بولوار نیایش-کوی7-پلاک 15-کلینیک مشاور طلوع زندگی
07136238156
56 عظیمه سلیمی
شیراز-بولوار بعثت-حد فاصل چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی-نبش کوچه16-مجتمع تجاری پزشکی مریم-طبقه2-واحد4
07136475082
57 دکتر ملیحه شیرازی
شیراز-بولوار بعثت-حد فاصل چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی-نبش کوچه16-مجتمع تجاری پزشکی مریم-طبقه2-واحد4
07136475081
58 فاطمه دریانورد
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
59 فیروزه حیدری
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
60 دکتر فاطمه سلیم حقیقی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
61 محمد رضا حمزه
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
62 علی احمدی
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
63 محسن مدرس
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
64 دکتر کاظم احمدیان
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
65 دکتر رضا کاویانی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
66 کومان مومنی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
67 مریم چیت سازی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
68 سمیه کشاورزی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
69 پریناز عباسی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
70 بهاره صفری
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
71 عبد الحسین مولا
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
72 نرجس کردار
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
73 سپیده مکارم
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
74 دکتر محمود حیدری
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
75 ابوطالب توکلی
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
76 دکتر فاطمه سلامی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
77 روح الله رستمی
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
78 رحمت اله ستوده
شیراز-خیابان شوریده شیرازی-طبقه فوقانی(اول)داروخانه بابک-واحد2
07132308975
79 دکترغلام رضا ده بزرگی
شیراز-خیابان زند-رو به روی هتل پارس-کوچه فلسطین-ساختمان فیروزه-طبقه 5
07132350444
80 دکترقاسم نظیری
شیراز-خیابان توحید-مرکز تجاری شهر-طبقه3
07132344982
81 دکتر لعیا بشاش
شیراز-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-بخش کودکان استثنایی
07136286441
82 دکترحجت اله جاویدی
شیراز-باغ صفا-مجتمع پژهان-طبقه7
07132295939
83 دکتر نوراله محمدی
شیراز-اول خیابان صورتگر-مرکز مشاور دانشگاه شیراز
07132334479
84 مرضیه محب علی
فلکه گاز کوچه ۲۱ آزادی درب پنج سمت راست ساختمان گفتگو طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۲۹۷۹۷۳
85 آرش مانی
شیراز میدان نمازی - درمانگاه امام رضا(ع) - طبقه ۴ - واحد ۵
۰۷۱-۳۲۱۲۷۴۵۵
86 دکتر مهرداد سجادی .
شیراز خیابان زند - روبروی اتفاقات بیمارستان سعدی - کوچه ۴۱ - ساختمان سینا - واحد۲۰۳
۰۷۱-۳۲۳۴۶۴۲۵ ۰۷۱-۳۲۳۰۴۶۱۲
87 دکتر مسعود موسوی نسب مبارکه.
شیراز خیابان فلسطین(باغشاه) -نبش معدل - ساختمان نسیم - طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۰۳۰۱۸
88 دکتر محمد جواد علیشاهی.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی هتل پارس - کوچه ۴۷ - ساختمان فیروزه - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۰۲۸۰۰
89 دکتر محمد مجد زاده شورکی.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی هتل پارس - کوچه ۴۷ - ساختمان ۱۵ - طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۰۲۵۸۶
90 دکتر هدیه بدیعی.
شیراز خیابان شهید مطهری (زرگری) - چهارراه زرگری - ساختمان رز - طبقه دوم - واحد ۵
۰۷۱-۳۶۲۸۹۵۲۵
91 دکترعبداله نجات بخش اردکانی.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۳۶۴۰۶
92 دکتر سعید فروزش.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی ۲۰ متری سینما سعدی - نزدیک به بانک کارآفرین - ساختمان آریا - طبقه دوم - واحد ۶
۰۷۱-۳۲۳۵۶۵۷۵ ۰۹۳۳-۶۳۷-۳۳۳۶
93 دکتر مهدی عتیق.
شیراز چهارراه گمرک - جنب داروخانه دکتر کاظمی - مجتمع نادر - طبقه اول
۰۷۱-۳۲۳۲۳۴۶۸
94 دکتر ندا نگارستانی.
شیراز خیابان اردیبهشت غربی - روبروی سنگ شکن شفا - ساختمان ۶۵ - طبقه اول
۰۷۱-۳۲۳۴۰۵۵۸
95 مرجان قاسمی
شیراز چهارراه ستارخان - نبش کوچه۱۷ - مجتمع خضرا ۲ - طبقه ۵ - کلینیک رستاک
۰۹۱۷-۶۰۱-۲۹۴۴
96 دکتر مهناز حسین پور.
شیراز بلوار زرگری - چهارراه ستارخان - روبروی منابع طبیعی - مجتمع پزشکان خضراء ۲ - طبقه ۲ - واحد ۲۷
۰۷۱-۳۶۴۹۳۱۱۵ ۰۷۱-۳۶۴۹۳۱۱۶
97 دکتر علی فیروز آبادی.
شیراز خیابان زند - روبروی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۰۲۴۵۸
98 دکتر احمد غنی زاده.
شیراز خیابان حافظ - جنب بوستان ۱۳ آبان - درمانگاه بیمارستان ابن سینا
۰۷۱-۳۲۲۸۹۶۰۱ ۰۷۱-۳۲۲۸۹۶۰۲
99 دکتر نسرین دانش شهرکی.
شیراز خیابان کریم خان زند- روبروی خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی) - طبقه فوقانی بانک سینا - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۰۴۵۶۸-۰۷۱-۳۲۳۵۱۹۰۵
100 دکتر غلام رضا تدینی.
شیراز خیابان قصرالدشت - بالاتر از رحمت آباد - نزدیک به بیمارستان فرهمند فر جنب داروخانه دکتر هوران - ساختمان بزرگمهر
۰۷۱-۳۶۲۷۶۱۴۴
101 دکتر ایرج هاشم زاده.
شیراز میدان نمازی - ملاصدرا - جمالی - کوچه ۶ - مجتمع پزشکی شیراز مهر - طبقه اول - واحد ۳
۰۷۱-۳۶۴۷۲۸۷۱-۰۷۱-۳۶۴۷۲۸۷۲
102 دکتر مجتبی ادیب.
شیراز بالاتر از بیمارستان سعدی - خیابان شهید عبائیان - ساختمان نشاط - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۵۴۶۸۱
103 دکتر مرجان خسروپور.
شیراز خیابان کریم خان زند - بین خیابان هفت تیر( ۲۰ متری سینما سعدی) و شهید فقیهی(صورتگر) - کوچه ۴۳ - ساختمان فرزانگان - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۵۹۴۸۵
104 دکتر سید علی دستغیب.
شیراز میدان نمازی - درمانگاه امام رضا (ع)
۰۷۱-۳۲۱۲۷۰۰۰
105 دکتر فرح قرشی جهرمی.
شیراز خیابان آزادی - میدان گاز - ساختمان امین - طبقه اول - واحد ۱۷
۰۷۱-۳۲۲۷۱۰۷۲
106 دکتر شهره دالکی.
شیراز فلکه دانشجو - ساختمان پزشکی ارم ۱ - طبقه ۳
۰۷۱-۳۲۲۷۳۷۲۵
107 دکتر یونس کلافی
شیراز خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - طبقه سوم - واحد ۱۱
۰۷۱-۳۲۲۹۷۷۲۰
108 دکتر رابرت فرنام.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه چهارم - واحد ۵
۰۷۱-۳۲۳۰۹۸۸۶ ۰۷۱-۳۲۳۵۴۱۳۲
109 دکتر سید احمد کاشانی.
شیراز خیابان شهید چمران - میدان دانشجو - ساختمان ارم
۰۷۱-۳۲۲۹۳۱۵۳
110 کلینیک روانشناسی - درمانگاه میلاد
شیراز، قدوسی غربی
-09308913090071-36302065
111 مرضیه محب علی
کلینیک یکتا: شیراز، بلوار پاسداران، نبش کوچه 60 الف، روبروی دیوان محاسبات، ساختمان یاس، طبقه 2، واحد 4
071-38335437-09172135669
112 مرکز مشاوره درمانگاه سهامی
شیراز، بلوار چمران، ابیوردی 2
071-36266072-09178582740
113 مرکز مشاوره و روانشناختی ارکیده
شیراز، تاچارا، قبل از خیابان حکمت، طبقه فوقانی فروشگاه کلسیم
071-36234344-09300714443
114 مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز
شیراز، خيابان نشاط، جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز
071-33648398
115 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی راز مهر
شیراز، خیابان معالی آباد، روبروی خیابان دوستان، ساختمان قصر 2، طبقه 4، واحد 10
071-36341904
116 کلینیک مشاوره و روانشناختی راستی
شیراز، خیابان معالی آباد، روبروی پارک ملت، جنب شیرینی آلما، ساختمان طوبی 4، واحد 4
071-36277171
117 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صنعت نفت
شیراز، پل باغ صفا، مجتمع پژهان، طبقه 7، واحد 14
071-32295939
118 مرکز مشاوره روانشناختی سایبان مهر
شیراز، خیابان پوستچی(سید جمال الدین اسدآبادی)، نبش اردیبهشت، ساختمان شماره 15، طبقه دوم، واحد 1
071-32339296
119 کلینیک روانشناسی و مشاوره راه سبز زندگی
شیراز، بیست متری سینما سعدی، جنب بیمارستان شفا
071-32346644
120 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی عمومی ستاره
شیراز، چهارراه ادبیات، بلوار گلستان، روبروی بانک ملی، ساختمان فاخته، طبقه دوم، واحد 3.
071-37315034-09177122571
121 دکتر چنگيژ رحيمی طاقانکی
شيراز، کوی ارم، دانشگاه شيراز، بخش روان شناسی بالينی
071-32334479
122 دکتر محمد علی گودرزی
شيراز، خیابان زند، روبروی بيمارستان شهيد فقيهی، نبش خیابان صورتگر، طبقه سوم، مرکز مشاوره دانشجويی
071-32334479
123 دکتر شهره آمالی خامنه
شيراز، خیابان زند، جنب خيابان صورتگر، طبقه همکف، مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی
071-32342611
124 دکتر ميترا فصيح‌ زاده نائينی
شيراز، خيابان معالی آباد، روبروی کوی دوستان، ساختمان قصر 1، طبقه 5 ، واحد 19
071-36352465
125 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی آسمان
شیراز، چهارراه سینما سعدی، ابتدای بیست متری، سمت راست، ساختمان اسکندری، طبقه 3، واحد 4
071-32343789-09396637273
126 کلینیک مشاوره روانشناختی آوای فرشته
شیراز، قصردشت، ايمان شمالی ، كوچه ٢٨، فرعی 28/4، درب سوم، سمت چپ
09173096723
اگر شما هم مرکز مشاوره یا مشاوری را می شناسید که در لیست فوق نمی باشد، آن را با ما در میان بگذارید.