کاملترین لیست مشاوران شیراز


1 مرکز مشاوره روانشناسی بینش
شیراز بلوار زند روبروی بیمارستان سعدی کوچه 41 ساختمان پزشکان پارس طبقه 2
071-32360878
2 مرکز مشاور روانشناسی شکوفا
شیراز-معالی آباد-کوچه 1 شریعتی-ساختمان پارسا-واحد12
07136351132-09396277533
3 رویا طاهریان
شیراز.بولوارزند.ابتدای 20 متری سینما سعدی.بعد از فست فود شب چره.ساختمان شیراز نقش.طبقه 5.واحد2.مرکز مشاورسلامت
4 زهره حقیقی مقدم
شیراز.میدان احسان.ابتدای بهاران.مجتنع اداری آرین.طبقه7.واحد4.کلینیک تخصصی کودک و نوجوان
07136383492-93
5 فرشته باقری زاده
شیراز.خیابان هدایت غربی.ساختمان195
6 امیرعلی حضرتی
شیراز.دروازه کازرون.درمانگاه تخصصی بقیه الله
7 پروفسور حسن حق شناس
شیراز.خیابان اردیبهشت.بین هفت تیروفلسطین.کلینیک مهر
09170535505
8 صدف امامی خواه
شیراز.ابیوردی2.درمانگاه سهامی..شیراز.معالی آباد.درمانگاه آریا
07136356008
9 وحیده صلاح
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136277171-07136236777
10 مینا مهبد
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136277171-07136236778
11 علی راستی
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136236776
12 زهرا جعفری
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136277171-07136236780
13 نازنین هنرپروران
شیراز.بولوار بعثت.حدفاصل چهار راه بهشتی و فلکه سنگی.نبش کوچه16.ساختمان پزشکی مریم.طبقه 4.واحد9.مرکز خدمات روانشناسی و مرکز مشاورراستی
07136236775
14 دکتر مرضیه سلمان پور
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
15 حلیمه با صفت
شیراز.بولوارزند.رو به روی هتل پارس_نبش کوچه45_ساختمان پاسارگاد_طبقه پنجم
16 محمدعلی حسن شاهی
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
17 پریسا یوسفی
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
18 سامان کمری
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
19 دکترزینب صداقت
شیراز-میدان نمازی-ابتدای خیابان ملاصدرا-ساختمان عرفان-طبقه سوم-واحد9-موسسه غیر انتفاعی نگرش آسمانی
07132317442
20 سعید رحیمی خواه
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
21 زهرا آذری
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
22 لیلا بانشی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
23 پگاه پیران
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
24 دکتر سامره ولدان
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
25 دکتر بهاره زارع
شیراز-بولوارزند-سرصورتگر-ساختمان کیمیا-طبقه4-واحد6
07132305847
26 المیرا تارنگ
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
27 کیمیا خدابخشی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
28 دکتر حبیب الله هادیان فرد
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
29 دکتر جوادملازاده
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
30 مائده بمانی
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
31 دکتر شیوا برزو
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
32 سمیه جهان دوست
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
33 مژگان صارم پور
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
34 راحله فیاضی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
35 شهره آمالی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
36 دکتر علیرضا عظیم پور
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
37 دکترعلی اکبرگودزی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
38 دکتر معراج درخشان
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
39 زهرا حقیقی مقدم
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
40 دکتر سارا منفرد
شیراز-معالی آباد-نبش خیابان بهاران-ورودی اداری مجتمع آرین-طبقه7-واحد4-کلینیک مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آرین
07136383492
41 محمد دلاور
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
42 مریم بن شمس
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
43 دکترساره بهزادی پور
شیراز-خیابان ملاصدرا-خیابان جمالی-ساختمان شیراز مهر-طبقه 4
07136472570
44 دکترمسعود حسین چاری
شیراز-بولوار نیایش-کوی7-پلاک 15-کلینیک مشاور طلوع زندگی
07136250038
45 زهرا جلالی نسب
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
46 ملیحه مولودی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
47 شکوفه سیمایی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
48 محمود شهامت
شیراز-خیابان ملاصدرا-خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاورراه زندگی
07132346043-4
49 دکترساراعلوی
شیراز-خیابان زند-رو به روی هتل پارس-کوچه47-ساختمان فیروزه-طبقه6-مرکز مشاوره وگن
07132358986
50 دکتر زهرا رحمان ستایش
شیراز-خیابان ملاصدرا-نبش خیابان زند-روبه روی کتابخانه-جنب گل فروشی رنگین کمان
07132317572
51 صمانه صفاییان
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
52 سمیه موسوی
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
53 فاطمه دوکوهی
شیراز-چهارراه ادبیات-بولوارگلستان-جنب داروخانه گلستان سابق-ساختمان فاخته-طبقه2-واحد3-مرکز مشاوروخدمات روانشناختی عمومی ستاره
07137315034
54 نصیر داستان
شیراز-چهارراه سرباز-نبش کوچه 2-درمانگاه مغز واعصاب فارس
07138304481
55 دکتر لیلا رشید بیگی
شیراز-بولوار نیایش-کوی7-پلاک 15-کلینیک مشاور طلوع زندگی
07136238156
56 عظیمه سلیمی
شیراز-بولوار بعثت-حد فاصل چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی-نبش کوچه16-مجتمع تجاری پزشکی مریم-طبقه2-واحد4
07136475082
57 دکتر ملیحه شیرازی
شیراز-بولوار بعثت-حد فاصل چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی-نبش کوچه16-مجتمع تجاری پزشکی مریم-طبقه2-واحد4
07136475081
58 فاطمه دریانورد
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
59 فیروزه حیدری
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
60 دکتر فاطمه سلیم حقیقی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
61 محمد رضا حمزه
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
62 علی احمدی
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
63 محسن مدرس
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
64 دکتر کاظم احمدیان
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
65 دکتر رضا کاویانی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
66 کومان مومنی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
67 مریم چیت سازی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
68 سمیه کشاورزی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
69 پریناز عباسی
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
70 بهاره صفری
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
71 عبد الحسین مولا
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
72 نرجس کردار
شیراز-خیابان فلسطین-کوچه 5-ساختمان پارت-طبقه3-واحد9-مرکز مشاور باران
07132321128-9
73 سپیده مکارم
شیراز-خیابان نشاط-جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز-مرکز مشاوروروان درمانی دانشگاه شیراز
07132339040-07132336959
74 دکتر محمود حیدری
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
75 ابوطالب توکلی
شیراز-بیست متری سینما سعدی-جنب بیمارستان شفا-کلینیک روانشناسی و مشاورراه سبززندگی
07132346644
76 دکتر فاطمه سلامی
شیراز.خیابان اردیبهشت.حدفاصل مشیر فاطمی و پوستچی_جنب بیمارستان امامی_پلاک 18_مرکز مشاور احمدیان
07132351558
77 روح الله رستمی
شیراز-خیابان ملاصدرا-ابتدای خیابان حکیمی-ساختمان حکیم-طبقه4-مرکز مشاور راه زندگی
07132346043-4
78 رحمت اله ستوده
شیراز-خیابان شوریده شیرازی-طبقه فوقانی(اول)داروخانه بابک-واحد2
07132308975
79 دکترغلام رضا ده بزرگی
شیراز-خیابان زند-رو به روی هتل پارس-کوچه فلسطین-ساختمان فیروزه-طبقه 5
07132350444
80 دکترقاسم نظیری
شیراز-خیابان توحید-مرکز تجاری شهر-طبقه3
07132344982
81 دکتر لعیا بشاش
شیراز-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-بخش کودکان استثنایی
07136286441
82 دکترحجت اله جاویدی
شیراز-باغ صفا-مجتمع پژهان-طبقه7
07132295939
83 دکتر نوراله محمدی
شیراز-اول خیابان صورتگر-مرکز مشاور دانشگاه شیراز
07132334479
84 مرضیه محب علی
فلکه گاز کوچه ۲۱ آزادی درب پنج سمت راست ساختمان گفتگو طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۲۹۷۹۷۳
85 آرش مانی
شیراز میدان نمازی - درمانگاه امام رضا(ع) - طبقه ۴ - واحد ۵
۰۷۱-۳۲۱۲۷۴۵۵
86 دکتر مهرداد سجادی .
شیراز خیابان زند - روبروی اتفاقات بیمارستان سعدی - کوچه ۴۱ - ساختمان سینا - واحد۲۰۳
۰۷۱-۳۲۳۴۶۴۲۵ ۰۷۱-۳۲۳۰۴۶۱۲
87 دکتر مسعود موسوی نسب مبارکه.
شیراز خیابان فلسطین(باغشاه) -نبش معدل - ساختمان نسیم - طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۰۳۰۱۸
88 دکتر محمد جواد علیشاهی.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی هتل پارس - کوچه ۴۷ - ساختمان فیروزه - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۰۲۸۰۰
89 دکتر محمد مجد زاده شورکی.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی هتل پارس - کوچه ۴۷ - ساختمان ۱۵ - طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۰۲۵۸۶
90 دکتر هدیه بدیعی.
شیراز خیابان شهید مطهری (زرگری) - چهارراه زرگری - ساختمان رز - طبقه دوم - واحد ۵
۰۷۱-۳۶۲۸۹۵۲۵
91 دکترعبداله نجات بخش اردکانی.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی هتل پارس - ساختمان زند - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۳۶۴۰۶
92 دکتر سعید فروزش.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی ۲۰ متری سینما سعدی - نزدیک به بانک کارآفرین - ساختمان آریا - طبقه دوم - واحد ۶
۰۷۱-۳۲۳۵۶۵۷۵ ۰۹۳۳-۶۳۷-۳۳۳۶
93 دکتر مهدی عتیق.
شیراز چهارراه گمرک - جنب داروخانه دکتر کاظمی - مجتمع نادر - طبقه اول
۰۷۱-۳۲۳۲۳۴۶۸
94 دکتر ندا نگارستانی.
شیراز خیابان اردیبهشت غربی - روبروی سنگ شکن شفا - ساختمان ۶۵ - طبقه اول
۰۷۱-۳۲۳۴۰۵۵۸
95 مرجان قاسمی
شیراز چهارراه ستارخان - نبش کوچه۱۷ - مجتمع خضرا ۲ - طبقه ۵ - کلینیک رستاک
۰۹۱۷-۶۰۱-۲۹۴۴
96 دکتر مهناز حسین پور.
شیراز بلوار زرگری - چهارراه ستارخان - روبروی منابع طبیعی - مجتمع پزشکان خضراء ۲ - طبقه ۲ - واحد ۲۷
۰۷۱-۳۶۴۹۳۱۱۵ ۰۷۱-۳۶۴۹۳۱۱۶
97 دکتر علی فیروز آبادی.
شیراز خیابان زند - روبروی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۰۲۴۵۸
98 دکتر احمد غنی زاده.
شیراز خیابان حافظ - جنب بوستان ۱۳ آبان - درمانگاه بیمارستان ابن سینا
۰۷۱-۳۲۲۸۹۶۰۱ ۰۷۱-۳۲۲۸۹۶۰۲
99 دکتر نسرین دانش شهرکی.
شیراز خیابان کریم خان زند- روبروی خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی) - طبقه فوقانی بانک سینا - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۰۴۵۶۸-۰۷۱-۳۲۳۵۱۹۰۵
100 دکتر غلام رضا تدینی.
شیراز خیابان قصرالدشت - بالاتر از رحمت آباد - نزدیک به بیمارستان فرهمند فر جنب داروخانه دکتر هوران - ساختمان بزرگمهر
۰۷۱-۳۶۲۷۶۱۴۴
101 دکتر ایرج هاشم زاده.
شیراز میدان نمازی - ملاصدرا - جمالی - کوچه ۶ - مجتمع پزشکی شیراز مهر - طبقه اول - واحد ۳
۰۷۱-۳۶۴۷۲۸۷۱-۰۷۱-۳۶۴۷۲۸۷۲
102 دکتر مجتبی ادیب.
شیراز بالاتر از بیمارستان سعدی - خیابان شهید عبائیان - ساختمان نشاط - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۵۴۶۸۱
103 دکتر مرجان خسروپور.
شیراز خیابان کریم خان زند - بین خیابان هفت تیر( ۲۰ متری سینما سعدی) و شهید فقیهی(صورتگر) - کوچه ۴۳ - ساختمان فرزانگان - طبقه سوم
۰۷۱-۳۲۳۵۹۴۸۵
104 دکتر سید علی دستغیب.
شیراز میدان نمازی - درمانگاه امام رضا (ع)
۰۷۱-۳۲۱۲۷۰۰۰
105 دکتر فرح قرشی جهرمی.
شیراز خیابان آزادی - میدان گاز - ساختمان امین - طبقه اول - واحد ۱۷
۰۷۱-۳۲۲۷۱۰۷۲
106 دکتر شهره دالکی.
شیراز فلکه دانشجو - ساختمان پزشکی ارم ۱ - طبقه ۳
۰۷۱-۳۲۲۷۳۷۲۵
107 دکتر یونس کلافی
شیراز خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - طبقه سوم - واحد ۱۱
۰۷۱-۳۲۲۹۷۷۲۰
108 دکتر رابرت فرنام.
شیراز خیابان کریم خان زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا - طبقه چهارم - واحد ۵
۰۷۱-۳۲۳۰۹۸۸۶ ۰۷۱-۳۲۳۵۴۱۳۲
109 دکتر سید احمد کاشانی.
شیراز خیابان شهید چمران - میدان دانشجو - ساختمان ارم
۰۷۱-۳۲۲۹۳۱۵۳
110 کلینیک روانشناسی - درمانگاه میلاد
شیراز، قدوسی غربی
-09308913090071-36302065
111 مرضیه محب علی
کلینیک یکتا: شیراز، بلوار پاسداران، نبش کوچه 60 الف، روبروی دیوان محاسبات، ساختمان یاس، طبقه 2، واحد 4
071-38335437-09172135669
112 مرکز مشاوره درمانگاه سهامی
شیراز، بلوار چمران، ابیوردی 2
071-36266072-09178582740
113 مرکز مشاوره و روانشناختی ارکیده
شیراز، تاچارا، قبل از خیابان حکمت، طبقه فوقانی فروشگاه کلسیم
071-36234344-09300714443
114 مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز
شیراز، خيابان نشاط، جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شیراز
071-33648398
115 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی راز مهر
شیراز، خیابان معالی آباد، روبروی خیابان دوستان، ساختمان قصر 2، طبقه 4، واحد 10
071-36341904
116 کلینیک مشاوره و روانشناختی راستی
شیراز، خیابان معالی آباد، روبروی پارک ملت، جنب شیرینی آلما، ساختمان طوبی 4، واحد 4
071-36277171
117 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صنعت نفت
شیراز، پل باغ صفا، مجتمع پژهان، طبقه 7، واحد 14
071-32295939
118 مرکز مشاوره روانشناختی سایبان مهر
شیراز، خیابان پوستچی(سید جمال الدین اسدآبادی)، نبش اردیبهشت، ساختمان شماره 15، طبقه دوم، واحد 1
071-32339296
119 کلینیک روانشناسی و مشاوره راه سبز زندگی
شیراز، بیست متری سینما سعدی، جنب بیمارستان شفا
071-32346644
120 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی عمومی ستاره
شیراز، چهارراه ادبیات، بلوار گلستان، روبروی بانک ملی، ساختمان فاخته، طبقه دوم، واحد 3.
071-37315034-09177122571
121 دکتر چنگيژ رحيمی طاقانکی
شيراز، کوی ارم، دانشگاه شيراز، بخش روان شناسی بالينی
071-32334479
122 دکتر محمد علی گودرزی
شيراز، خیابان زند، روبروی بيمارستان شهيد فقيهی، نبش خیابان صورتگر، طبقه سوم، مرکز مشاوره دانشجويی
071-32334479
123 دکتر شهره آمالی خامنه
شيراز، خیابان زند، جنب خيابان صورتگر، طبقه همکف، مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی
071-32342611
124 دکتر ميترا فصيح‌ زاده نائينی
شيراز، خيابان معالی آباد، روبروی کوی دوستان، ساختمان قصر 1، طبقه 5 ، واحد 19
071-36352465
125 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی آسمان
شیراز، چهارراه سینما سعدی، ابتدای بیست متری، سمت راست، ساختمان اسکندری، طبقه 3، واحد 4
071-32343789-09396637273
126 کلینیک مشاوره روانشناختی آوای فرشته
شیراز، قصردشت، ايمان شمالی ، كوچه ٢٨، فرعی 28/4، درب سوم، سمت چپ
09173096723
اگر شما هم مرکز مشاوره یا مشاوری را می شناسید که در لیست فوق نمی باشد، آن را با ما در میان بگذارید.
علی محمد رضایی
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سلام بله هیچکدام از روانشناسان مرکز مشاوره راز نیستند دکتر علی محمد رضایی دکتر فریبا وکیلی دکتر طاهره رضایی بهاره زارع ملیحه قدم خیر زهرا شاهوران صدیقه مویدی شیراز خیابان اردیبهشت،روبروی برج الکترونیک،ساختمان پزشکان کسری،طبقه چهارم،مرکز مشاوره راز،۰۷۱۳۲۳۱۹۵۶۵

فهيمه ظريف خواه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فهيمه ظريف خواه - بلوار بعثت -كوچه ١٦ - ساختمان پزشكي مريم - طبقه ي چهارم - كلينيك روانشناسي راستي - شماره تماس :٠٧١٣٦٢٧٧١٧١

یاسمن شیرعلی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مرکز مشاوره دکتر منا قریشی شیراز، خیابان ستارخان، روبروی ولیعصر، ساختمان خضراء، طبقه یک، واحد 17

حمیدرضا سمیعی
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

مرکز مشاوره مهرآوران همیار

حمیدرضا سمیعی
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

مرکز مشاوره مهرآوران همیار شیراز ، قدوسی غربی کوچه 21، فرعی اول سمت راست ، انتهای کوچه 071-36303018-36311260-61

پریسا کاظمی
۰۹ تیر ۱۳۹۸

مشاوره و روانشناس خانم دکتر نرجس نوروزی حتما حتما ثبت بشه جز بهترینهاست

کیانا کاوه
۰۷ مرداد ۱۳۹۸

سلام دکتر فاطمه حسنی سکس تراپیست و کلینیکشون کلینیک روانشناسی و مشاوره آبان خیابان عفیف آبا. جنب بانک پاسارگاد ساختمان ال جی واحد 4

حسين بيات
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

مركز روان شناختي ومشاوره بيات،شيراز،خيابان ملاصدرا،كوچه٤،ساختمان سبحان،طبقه سوم واحد٦ ٠٩٣٨٠٥٧٨٠٢٥/٠٧١٣٦٤٧٢٧١٩

حسين بيات
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

مركز روان شناختي ومشاوره بيات،شيراز،خيابان ملاصدرا،كوچه٤،ساختمان سبحان،طبقه سوم واحد٦ ٠٩٣٨٠٥٧٨٠٢٥/٠٧١٣٦٤٧٢٧١٩

حسين بيات
۰۱ مهر ۱۳۹۸

مركزروان شناسي ومشاوره بيات،ملاصدرا،انتهاي كوچه٤،ساختمان سبحان،طبقه سوم واحد٠٩٣٨٠٥٧٨٠٢٥/٠٧١٣٦٤٧٢٧١٩

حسين بيات
۰۱ مهر ۱۳۹۸

مركزروان شناسي ومشاوره بيات،ملاصدرا،انتهاي كوچه٤،ساختمان سبحان،طبقه سوم واحد٠٩٣٨٠٥٧٨٠٢٥/٠٧١٣٦٤٧٢٧١٩